6-μηνο Αθήνα Θεσσαλονίκη Επαρχία
1000 κ.εκ. €95 €80 €65
1200 κ.εκ. €98 €83 €67
1400 κ.εκ. €101 €85 €69
1600 κ.εκ. €99 €83 €68
Αφορά συμβόλαιο 6μηνης διάρκειας, οχήματος του 2014, με οδηγό 50 ετών
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
6-μηνο Αθήνα Θεσσαλονίκη Επαρχία
50 κ.εκ. €25 €24 €23
100 κ.εκ. €37 €32 €30
250 κ.εκ. €45 €40 €37
500 κ.εκ. €64 €56 €51
Αφορά συμβόλαιο 6μηνης δίαρκειας.
ΠΑΡΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ